Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Roman Aleksander Korolko

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Roman Aleksander Korolko

Informacje podstawowe

Adres:
Kcyńska 7/39
81-005 Gdynia

Tel: 600 656 476

E-mail: r.korolko@wycenanieruchomosci.gda.pl

Adres www: www.wycenanieruchomosci.gda.pl/

Godziny otwarcia:
pon-pt 10.00 : 18.00
Sob - 10.00 : 16.00

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Roman Aleksander Korolko

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Roman Aleksander Korolko

O firmie

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Roman Aleksander Korolko

Oferta

Rzeczoznawca majątkowy określając wartość nieruchomości jest zobligowany do uwzględnienia w procesie wyceny bardzo wielu parametrów., m. in.: uwarunkowań rynkowych, prognoz koniunkturalnych na rynkach nieruchomości, stanu prawnego, ewidencyjnego, planistycznego i faktycznego nieruchomości z uwzględnieniem standardu, stanu technicznego części składowych nieruchomości, technologii oraz stopnia zużycia technicznego. Rzetelny rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest również do dokonania wnikliwej wizji lokalnej szacowanej nieruchomości uwzględniając powyższe czynniki oraz wykonania dokładnej dokumentacji fotograficznej stanowiącej materiał dowodowy w formie załącznika do operatu szacunkowego.

Wykonujemy wyceny:

 • wycena lokali mieszkalnych, komercyjnych i in.
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych,
 • wycena gruntów, budowli, obiektów komercyjnych,
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych,
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 • wycena materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki,
 • wycena nasadzeń,
 • wycena nakładów na nieruchomości,
 • wycena nieruchomości w trakcie budowy.

 


Wyceny wykonujemy m.in.:

 

 • wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży lub wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia wartości lokali mieszkalnych np. w związku z przekształceniem prawa do lokalu,
 • wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wycena nieruchomości w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej lub planistycznej,
 • wycena nieruchomości w celu określenia odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • wycena nieruchomości w celu podziału majątku,
 • wycena nieruchomości w celu zniesienia współwłasności,
 • wycena nieruchomości w celu wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów).


Zgodnie z zasadami etyki zawodowej i ustawą o gospodarce nieruchomościami z 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm. gwarantujemy niezależność opinii i obiektywizm. Zapewniamy poufność powierzonych nam informacji. Gwarantujemy rzetelność, terminowość i profesjonalizm oparty o obowiązujące przepisy prawne oraz Powszechne Krajowe Zasady Wyceny PFSRM.
ZAPRASZAMY do współpracy.

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Roman Aleksander Korolko

Galeria