Wycena Nieruchomości i Maszyn Laskowski

Wycena Nieruchomości i Maszyn Laskowski

Informacje podstawowe

Adres:
Józefa Fiszera 5/1
80-231 Gdańsk

Tel: 58 341-53-55

E-mail: kontakt@wycenalaskowski.pl

Adres www: wycenalaskowski.pl

Wycena Nieruchomości i Maszyn Laskowski

Wycena Nieruchomości i Maszyn Laskowski

O firmie

 

O nas

Firma została założona w 2003 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Laskowskiego, członka Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, posiadającego uprawnienia nr 4099.
Oferujemy pełen zakres usług obejmujących wycenę nieruchomości (mieszkania, działki, budynki) oraz wartości służebności i stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości, a także szacowaniem wartości maszyn i urządzeń dla różnych celów. Zapewniamy kompleksową i sprawną obsługę, w zakresie której służymy również fachowym doradztwem. Gwarantujemy wysoką jakość opartą o wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką. Obszar działania w zakresie obsługi klientów indywidualnych obejmuje województwo Pomorskie, natomiast klientów biznesowych teren całej Polski.

Uprawnienia i certyfikaty

 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nr 4099 z dnia 30. 10. 2003 r.
 • Certyfikat nr 9685/08 potwierdzający kwalifikacje rzeczoznawcy SIMP w specjalności wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.
 • Certyfikat nr 439/2011 potwierdzający zdany egzamin z „Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” wydany przez PFSRM oraz Związek Banków Polskich
 • Zaświadczenie nr 2592/XLIV/04 potwierdzające uczestnictwo w seminarium „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego” zorganizowanym przez PFSRM oraz Bank Pekao S.A.
 • Zaświadczenie nr 603/XV/05 o ukończeniu Studium Rzeczoznawstwa Sądowego dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 12.10.2005 r.
 • Zaświadczenie nr 1204/SP-29/2008/244 o ukończeniu kursu specjalistycznego „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” z dnia 30.10.2008 r.
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych, oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową nr MI/ŚE/1944/2009 z dnia 28.12.2009 r.
 • Zaświadczenie nr 478/KO8/2001 o ukończeniu kursu (nr GN-3/40-215/2001) w zakresie obrotu nieruchomościami.

Wycena Nieruchomości i Maszyn Laskowski

Oferta

klienci indywidualni


 
 • Wycena mieszkań
 • Wycena działek niezabudowanych i zabudowanych
 • Wycena domów
 • Wycena stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości
 • Wycena wartości  służebności przesyłu (za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe– energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i inne)
 • Wycena wartości służebności drogi

klienci biznesowi


 
 • Szacowanie wartości nieruchomości
 • Wycena stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości
 • Wycena wartości służebności  przesyłu
 • Wycena wartości służebności drogi
 • Wycena maszyn i urządzeń ( środków trwałych grup 2 – 8)

Cele wycen:

 • Uzyskanie kredytu
 • Określenie wartości nieruchomości do celów podatkowych
 • Określenie wartości nieruchomości w celu podziału  majątku
 • Określenie wartości nieruchomości do innych celów
 • Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości przez m.in. przedsiębiorstwa przesyłowe, których infrastruktura znajduje się na nieruchomości wnioskodawcy

Cele wycen

 • Uzyskanie kredytu
 • Zawarcie umowy leasingu
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Określenie wartości nieruchomości do celów podatkowych
 • Szacowanie wartości majątku przedsiębiorstw w celu przekształceń własnościowych
 • Określenie wartości nieruchomości do innych celów
 • Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości dla potrzeb uregulowania stanów prawnych ( np. w przypadku przesyłu lub konieczności ustanowienia drogi koniecznej)

Wycena Nieruchomości i Maszyn Laskowski

Galeria