Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Informacje podstawowe

Adres:
Janusza Korczaka 5B/2
81-473 Gdynia

Tel: 58 620-00-34

Fax: 58 622-70-88

E-mail: info@tempo.nieruchomosci.pl

Adres www: www.tempo.nieruchomosci.pl

Godziny otwarcia:
Zapraszamy do naszego biura codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

O firmie

 • nasz kapitał to wszechstronność i prawie piętnastoletnie doświadczenie w branży: zarządzamy nieruchomościami mieszkalno-usługowymi, apartamentowcami, budynkami wysokościowymi i inteligentnymi, jak również osiedlami wraz z infrastrukturą fitness, małą architekturą, terenami zielonymi czy placami zabaw dla najmłodszych;
 • obsługujemy ponad 120 000 metrów kwadratowych nieruchomości;
 • nasz zespół tworzą profesjonaliści bardzo dobrze znający zagadnienia finansowo-księgowe i administracyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami;
 • gwarantujemy nie tylko bieżącą obsługę konserwatorską, ale również stały nadzór techniczny nad nieruchomościami, które posiadamy w swoim portfolio;
 • działamy w oparciu o dopasowane do oczekiwań klienta, wysokie standardy i procedury obsługi;
 • aktywnie poszukujemy sposobów optymalizacji kosztów i przychodów, mając na uwadze zwiększanie wartości użytkowej nieruchomości;
 • dzięki naszej szerokiej współpracy z najlepszymi partnerami zapewniamy dostęp do usług o najwyższym standardzie w bardzo korzystnych, niedostępnych dla innych cenach.

Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Oferta

Wspólnoty mieszkaniowe

Jako firma specjalizująca się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych możemy zapewnić pełen wachlarz usług niezbędnych do sprawowania prawidłowego zarządu nad nieruchomościami. Nasza obsługa obejmuje wiele czynności, w tym takie jak:

Obsługa administracyjna i zarządzanie

 • bieżąca kontrola i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości;
 • pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów;
 • pozyskiwanie ofert ubezpieczenia nieruchomości wspólnej, monitoring likwidacji szkód;
 • nadzór nad kompleksowym utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, oraz na terenie przylegającym;
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji Wspólnoty;
 • organizacja zebrań Wspólnot i Zarządów Wspólnot;
 • pomoc przy organizacji zebrań Zarządów;
 • obsługa właścicieli lokali za pomocą kontaktu telefonicznego, Internetu, spotkań osobistych oraz korespondencji tradycyjnej;

W ramach zarządzania nieruchomością poza bieżącym administrowaniem odpowiadamy za:

 • negocjowanie i zawieranie na swój rachunek wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości (na przykład umów ubezpieczenia nieruchomości, monitoringu, likwidacji szkód);
 • opracowanie i systematyczną aktualizację planu zarządzania nieruchomością;
 • podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, w tym poszukiwanie dodatkowych przychodów dla Wspólnot, i elementy doradztwa podatkowego;
 • opracowywanie wariantów oszczędzania i pozyskiwania środków na inwestycje;
 • reprezentowanie właścicieli przed wszelkimi organami administracji państwowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi;

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
 • opieka konserwatorska nad częściami wspólnymi budynku i urządzeniami technicznymi, gotowość do usuwania awarii i ich skutków;
 • prowadzenie wykazu usterek i monitorowanie ich usuwania;
 • planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi oraz modernizacyjnymi;

Obsługa finansowa:

 • obsługa rachunku bankowego w zakresie płatności;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości;
 • rozliczanie właścicieli lokali z opłat ponoszonych z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną;
 • pobieranie w imieniu Wspólnoty i na jej rzecz należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej;
 • zawieranie umów o świadczenie usług windykacji należnych opłat od właścicieli lokali.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 620 00 34 lub drogą e-mailową pod adresem: info@tempo.nieruchomosci.pl

Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Galeria