Manbud - Wycena nieruchomości

Manbud - Wycena nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
Homera 37
80-299 Gdańsk

Tel: 58 520-92-75

Fax: 58 343-10-93

Adres www: www.manbudwyceny.pl

Manbud - Wycena nieruchomości

Manbud - Wycena nieruchomości

O firmie

MANBUD Joanna Kaiser

Firma  MANBUD Joanna  Kaiser  działa  na  rynku  od  stycznia  1997 roku, oferując  kompleksowe  i  profesjonalne  usługi  w  zakresie  wyceny  nieruchomości  i  przedsiębiorstw.

Firma  „MANBUD" Joanna  Kaiser  jest  podmiotem  gospodarczym  wpisanym  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  Naczelnika  Wydziału  Polityki  Gospodarczej  Urzędu  Miejskiego  w  Gdańsku  pod  numerem  68489  od  stycznia  1997 roku. Firma  „MANBUD"  posiada  statystyczny  numer  identyfikacyjny  REGON  nr 191264676  i   NIP  nr  5841622607.

Od  ponad  piętnastu  lat  współpracujemy  w  zakresie  wycen  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego, z  agencjami  państwowymi, z  przedsiębiorstwami  państwowymi  i  prywatnymi, z bankami, osobami  prawnymi  i  fizycznymi.

Firma  współpracuje  przy wykonywaniu  raportów  z  wyceny  przedsiębiorstw  z  rzeczoznawcą  ds. wyceny  maszyn i  urządzeń, biegłym  rewidentem  i  analitykiem  finansowym.

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz satysfakcję ze współpracy. Naszą  dewizą  jest   jakość i terminowość. Przestrzegamy zasad etyki oraz poufności. Dotrzymujemy naszych zobowiązań.

Manbud - Wycena nieruchomości

Oferta

Wycena nieruchomości

Wycena  nieruchomości  to  proces, w  wyniku  którego  dokonuje  się  określenia  wartości  dla  różnych  celów  przy  zastosowaniu  różnych  podejść, metod  i  technik. Szacowanie  nieruchomości  zależy  od  uwarunkowań  ekonomicznych  związanych  ze  stopniem  rozwoju  gospodarki  rynkowej,  oraz  od  uwarunkowań   prawnych  wynikających  z  przepisów.

Wycena  nieruchomości  może  być wykonywana  dla  celów:  sprzedaży, odszkodowań, ustanowienia służebności, regulacji  stanów  prawnych  nieruchomości, naliczenia  opłat, zabezpieczenia  wierzytelności, podziału  majątku, spadków  i  darowizn, amortyzacji, ubezpieczenia, potrzeb  sprawozdań  finansowych.

Przedmiotem  szacowania  są  głownie  nieruchomości ( prawa  do  nieruchomości ) , ale  także inne  składniki  mienia i  prawa  rzeczowe do  mienia.

Wycena  nieruchomości  obejmuje wycenę: nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych, nieruchomości  zabudowanych, ograniczonych  praw  rzeczowych, prawa  służebności  przesyłu, nieruchomości  komercyjnych  i  mieszkaniowych,  lokali  użytkowych  i  lokali  mieszkalnych, nieruchomości  w  trakcie  budowy  wraz  z  określeniem  stopnia  zaawansowania  budowy  i  wartości  poniesionych  nakładów, projektów  deweloperskich, majątku  trwałego  przedsiębiorstw, nieruchomości  z  udokumentowanymi  złożami  kopalin.

Manbud - Wycena nieruchomości

Galeria