Kośmider - geodezja, wycena nieruchomości

Kośmider - geodezja, wycena nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
Pieńkawy 8
81-578 Gdynia

Tel: 58 624-68-35

E-mail: kosmider@ima.pl

Adres www: www.kosmiderwycena.pl

Kośmider - geodezja, wycena nieruchomości

Kośmider - geodezja, wycena nieruchomości

O firmie

Działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i usług geodezyjnych
prowadzimy od 1993r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
nr 22559 - Prezydenta Miasta Gdyni.


Wiesława Kośmider - rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe nr 160
w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, magister inżynier budownictwa, posiadająca uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 3222/GD/87.

Jerzy Kośmider - inżynier geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 12883.

Kośmider - geodezja, wycena nieruchomości

Oferta

Wycena nieruchomości:


Oferuję swoje usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla celów:


bankowo-hipotecznych,
skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych,
sądowych i komorniczych,
wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych,
negocjacyjnych i ofertowych,
kupna-sprzedaż,
darowizn i spadków.

Kośmider - geodezja, wycena nieruchomości

Galeria