HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Informacje podstawowe

Adres:
al. Jana Pawła II 20
80-462 Gdańsk

Tel: 58 557-35-35

Fax: 58 512-22-95

E-mail: biuro@homesystem.pl

Adres www: www.homesystem.pl

Godziny otwarcia:
biuro czynne pon-czw 8.00-16.00

HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

O firmie

Iskrą do założenia własnej firmy stała się nieodparta chęć realizowania swoich pomysłów na własną rękę, odpowiedzialność
i ryzyko. U podstaw funkcjonowania naszej firmy leży profesjonalizm, doświadczona i wykształcona kadra, zdolność koncentrowania się na potrzebach Klienta i stała z nim współpraca. Chcieliśmy czuć się nieskrępowani, a ograniczeni w swych działaniach jedynie przepisami prawa i zasadami dobrych obyczajów. Sprzyjało nam szczęście.
W realizacji planów pomogła dotacja z Unii Europejskiej. Teraz pracujemy na zaufanie coraz szerszego grona Klientów.

Ofertę naszej firmy kierujemy do wszystkich członków Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości lokalowych, zarówno
o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym. Chcemy podarować wszystkim naszym Klientom dużo wolnego czasu. Naszym celem jest zadowolenie i „spokojna głowa” Klienta, a my sami pragniemy czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy. Mamy twórcze podejście do rozwiązywania problemów. A przede wszystkim nie ma dla nas spraw nie do załatwienia. Chcieć to móc!

"ALBO ZNAJDZIEMY DROGĘ, ALBO JĄ WYBUDUJEMY"

Dziękujemy za odwiedzenie strony firmy HomeSystem i zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • zarządzania nieruchomościami
 • administrowania lokalami mieszkalnymi i komercyjnymi
 • bezpłatnego doradztwa i konsultacji

 

HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Oferta

Zarządzanie i obsługa prawna

 

 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci,
 • zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku,
 • wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów,
 • opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności,
 • inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe (tj. lokaty, obligacje itp.)
 • długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.

HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Galeria