Festimo Wycena Nieruchomości

Festimo Wycena Nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
Chylońska 261
81-078 Gdynia

Tel: 664-417-850

E-mail: biuro@festimo.pl

Adres www: www.festimo.pl

Godziny otwarcia:
od pn.- pt. w godzinach 8-18

Festimo Wycena Nieruchomości

Festimo Wycena Nieruchomości

O firmie

Firma "FESTIMO" świadczy usługi w zakresie profesjonalnej wyceny nieruchomości. Oferujemy wyceny nieruchomości: lokali mieszkalnych i użytkowych, działek, domów oraz domów w trakcie budowy, na terenie województwa pomorskiego, w szczególności w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych usług.

Firma została założona przez rzeczoznawcę majątkowego Alicję Fenską, nr uprawnień zawodowych 5654, nadany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Właściciel firmy "FESTIMO" jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadamy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie zleconej wyceny.

 

Rzeczoznawca majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami.) Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej i mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia zawodowe - od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Centralny rejestr jest dostępny w Internecie pod adresem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Festimo Wycena Nieruchomości

Oferta

Główną działalnością firmy "FESTIMO" jest:

 

  • wycena nieruchomości lokalowych ( mieszkania, lokale użytkowe)
  • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, rekreacyjne, komercyjne)
  • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użytkowe, domy w budowie)
  • wycena nieruchomości budynkowych ( budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności)
  • wycena nieruchomości gruntowych rolnych, leśnych i nietypowych

 

Wycena nieruchomości:

Wartość nieruchomości określona jest w operacie szacunkowym. Operat szacunkowy to opracowanie sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego zawierające opis nieruchomości, badanie rynku nieruchomości podobnych oraz przedstawiające procedurę obliczenia wartości nieruchomości. Nasze operaty szacunkowe, jak również wszelakie opinie i ekspertyzy, opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Dbamy, aby nasze prace były przejrzyste i czytelne dla swojego odbiorcy.

Sporządzenie operatu szacunkowego poprzedza wizyta rzeczoznawcy majątkowego na wycenianej nieruchomości, tzw. oględziny nieruchomości. W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną każdego pomieszczenia, części wspólnej budynku, działki i okolicy. Podczas oględzin należy przekazać rzeczoznawcy posiadaną dokumentację dotyczącą nieruchomości. W zależności od nieruchomości wymagane są rożne dokumenty, w razie pytań proszę o kontakt mailowy i telefoniczny.

Festimo Wycena Nieruchomości

Galeria