Estyma - Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

Estyma - Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

Informacje podstawowe

Adres:
gen. Marii Wittekówny 10B/2
81-173 Gdynia

Tel: 665-372-801

E-mail: wycena.pikula@gmail.com

Adres www: www.kancelaria-estyma.pl

Estyma - Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

Estyma - Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

O firmie

Właściciel firmy, Joanna Pikuła uzyskała uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5311 nadane dnia 8 listopada 2011 roku przez Ministra Infrastruktury, uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach (zgodnie z art. 175, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych).

Dnia 25 października 2012 roku rzeczoznawca zdał egzamin z zakresu „Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Baków Polskich, uzyskując certyfikat nr o numerze 204/2012.

Rzeczoznawca majątkowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Uprawniony jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Estyma - Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

Oferta

Sporządzamy wyceny dla potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
 • skarbowo – podatkowych
 • sprawozdawczości finansowej
 • ubezpieczeniowych
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • indywidualnych potrzeb inwestora

Kancelaria wykonuje również  opracowania i ekspertyzy z zakresu:

 • analizy rynku nieruchomości
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

Cena usługi jest ustalana w trakcie rozmowy ze Zleceniodawcą i jest uzależniona od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Estyma - Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

Galeria