EMOL Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa nieruchomości

EMOL Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
Jaśkowa Dolina 47/1
80-286 Gdańsk

Tel: 58 341-50-35

Fax: 58 341-50-35

E-mail: biuro@emol.com.pll

Adres www: www.emol.com.pl

EMOL Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa nieruchomości

EMOL Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa nieruchomości

O firmie

O nas

Wybór odpowiedniego zarządcy to najtrudniejsze z zadań stojących przed właścicielami nieruchomości i zarządami Wspólnot Mieszkaniowych. To od tej decyzji zależy, czy codzienne życie mieszkańców zdominuje troska o bieżące sprawy i finanse związane z funkcjonowaniem ich nieruchomości, czy też będą w nich po prostu mieszkać.

EMOL Sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od 1996r. Obecnie w naszym zarządzie lub administracji znajduje się ponad 100 Wspólnot Mieszkaniowych.

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości poprzez dostarczanie im pakietu usług najwyższej klasy.

W tym celu zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców nieruchomości, księgowych, specjalistów obsługi technicznej - traktujących swą pracę z pasją i entuzjazmem. To dzięki nim nie będą się Państwo musieli martwić o żadne bieżące sprawy Wspólnoty.

W Państwa imieniu zawrzemy umowy z dostawcami mediów, wynegocjujemy korzystne stawki usług, ubezpieczymy nieruchomość, ustalimy zaliczki na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną oraz zlecimy usuwanie awarii i dokonanie przeglądów technicznych budynku. Pomożemy Państwu przy tworzeniu i organizacji nowych Wspólnot Mieszkaniowych, jak również doradzimy w procesie oddzielania się Wspólnot istniejących z gminnych zarządów administracji.

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa wymagania współpracujemy z kancelariami prawnymi, firmami ochroniarskimi i porządkowymi.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 

EMOL Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa nieruchomości

Oferta

Oferta

Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów)

Obsługa bankowo - księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie
 • rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
 • funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty

Obsługa administracyjna

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi - negocjowanie cen i warunków umów
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku - negocjacje z
 • wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
 • zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • przygotowywanie planów remontowych
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac

EMOL Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa nieruchomości

Galeria