DOMINIUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

DOMINIUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Informacje podstawowe

Adres:
Hieronima Derdowskiego 7
81-369 Gdynia

Tel: 58 6624034

Fax: 58 662-40-33

E-mail: administracja@dominium.com.pl

Adres www: www.dominium.com.pl

DOMINIUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

DOMINIUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

O firmie

DOMINIUM to młoda dynamiczna firma zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem i.administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi takimi jak: biurowce, magazyny, nieruchomości mieszkaniowe pod wynajem i inne. Nasz zespół jest kreatywny, dynamiczny, innowacyjny i złożony z fachowców z różnych dziedzin takich jak: budownictwo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość i prawo, naszymi parterami są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone podmioty rynku nieruchomości jak firmy sprzątające, remontowo-budowlane, konserwatorskie, itp. Wszystko to ma wpływ na wysoką jakość, fachowość i rzetelność świadczonych przez nas usług. Posiadane licencje i wieloletnia praktyka oraz wykwalifikowana kadra sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów i zapewnić im wyjątkową jakość świadczonych usług.

DOMINIUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Oferta

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

W ramach obsługi administracyjnej i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi oferujemy następujące usługi.

1. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej

 • Reprezentacja Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
 • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

2. Obsługa prawna

 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
 • Reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi (po podjęciu dodatkowej uchwały określającej warunki reprezentacji).

3. Obsługa bankowo-księgowa

 • Dopełnienie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON,
 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń finansowych dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych i funduszu remontowego,
 • Pobieranie i windykacja pożytków,
 • Przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
 • Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot (rocznych bilansów) na zebraniu ogółu właścicieli nieruchomości i rozliczenie Wspólnoty z Urzędem Skarbowym.

4. Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia mogące wystąpić na terenie nieruchomości wspólnej,
 • Nadzór nad firmami kooperującymi dotyczący utrzymania porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Podejmowanie uchwał właścicieli lokali na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym, oraz ich realizacja,
 • Potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
 • Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali,
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umowy.

5. Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • Dokonywanie kontroli technicznej i okresowej przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia),
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • Przygotowywanie planów remontowych,
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych lub prowadzenie przetargów na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • Zapewnianie nadzoru technicznego.

DOMINIUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Galeria