Dekra Biuro Partnerskie REKMAR BIS

Dekra Biuro Partnerskie REKMAR BIS

Informacje podstawowe

Adres:
al. gen. Józefa Hallera 132
80-416 Gdańsk

Tel: 58 341-50-75

Fax: 58 344-63-90

E-mail: rekmarbis@pro.onet.pl

Adres www: rekmar.info.pl

Godziny otwarcia:
Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Dekra Biuro Partnerskie REKMAR BIS

Dekra Biuro Partnerskie REKMAR BIS

O firmie

Nasze Biuro działa na rynku od roku 1991. Od początku działalności świadczymy kompleksowe usługi z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego oraz maszynowego. Od 1998 roku współpracujemy z międzynarodowym koncernem DEKRA, jako Biuro Partnerskie DEKRA Polska.

KADRA RZECZOZNAWCZA

Biuro Ekspertów REKMAR BIS zatrudnia wykwalifikowaną kadrę rzeczoznawczą, spełniającą surowe kryteria natury merytorycznej i moralnej. W skład naszego zespołu wchodzą:

 • rzeczoznawcy z listy Ministerstwa Infrastruktury / poz. RS 000557 /
 • rzeczoznawcy przeszkoleni w zakresie identyfikacji i oznakowania pojazdów /szkolenie w uzgodnieniu z Departamentem Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury/
 • rzeczoznawcy z listy biegłych skarbowych i sądowych
 • rzeczoznawcy i specjaliści od wycen maszyn i urządzeń
 • biegli z listy biegłych sądowych
 • rzeczoznawcy o kwalifikacjach z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów o wykształceniu wyższym technicznym, z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

Pracujemy na licencjonowanych programach AUDATEX oraz INFO EXPERT.

Naszym Klientom oferujemy fachową i rzetelną pomoc ekspercką. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

Dekra Biuro Partnerskie REKMAR BIS

Oferta

Usługi podstawowe

 • Wyceny wartości rynkowej:
  • pojazdów (system Dekra.Net, Info-Ekspert), maszyn i urządzeń dla potrzeb urzędów celnych oraz skarbowych, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych oraz innych urzędów administracji publicznej;
  • pojazdów w stanie uszkodzonym (oszacowanie wartości pozostałości);
  • utraty wartości pojazdów na skutek wykonanych napraw powypadkowych;
 • Ekspertyzy i opinie dotyczące techniki samochodowej i ruchu drogowego (dla potrzeb osób fizycznych, Sądów, Policji, Prokuratury oraz firm ubezpieczeniowych);
 • Oceny techniczne pojazdów dotyczące m.in.:
  • Zakresu i jakości wykonanych napraw;
  • Stanu technicznego pojazdu;
  • Ustalenia zakresu uszkodzeń (w tym powypadkowych);
  • Oceny stanu pola numerowego;
  • Charakterystyki pojazdów dla Wydziałów Komunikacji;
  • Weryfikacji numerów identyfikacyjnych pojazdów;
 • Kosztorysowanie napraw pojazdów i maszyn dla potrzeb odszkodowawczych, w Towarzystwach Ubezpieczeniowych krajowych i zagranicznych z zastosowaniem komputerowego systemu Audatex;
 • Analiza rachunków i kosztorysów napraw pojazdów;
 • Manualne kosztorysowanie napraw maszyn i urządzeń;
 • Doradztwo w zakresie likwidacji szkód powstałych w ramach ubezpieczeń OC i AC;
 • Doradztwo techniczne i prawne (m.in. dla poszkodowanych w wypadkach drogowych);
 • Wstępna likwidacja szkód komunikacyjnych dla firm ubezpieczeniowych;

Dekra Biuro Partnerskie REKMAR BIS

Galeria