Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
gen. Leopolda Okulickiego 4B/5
80-041 Gdańsk

Tel: 661-125-173

E-mail: beatapachulska@onet.pl

Adres www: www.beatapachulska.pl

Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

O firmie

Firma świadczy usługi w zakresie wycen nieruchomości i doradztwa majątkowego w obszarze nieruchomości.
Priorytetem prowadzonej przeze mnie działalności jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz terminowe i rzetelne sporządzanie operatów szacunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Należę do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Kw
alifikacje:
 
 • uprawnienia zawodowe nr 4792 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury 
Ukończyłam m.in. następujące kursy i szkolenia specjalistyczne:
 • Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych - wpis na listę rzeczoznawców majątkowych polecanych przez Związek Banków Polskich do sporządzania wycen dla celów kredytowych, certyfikat nr 163/2011
 • Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego 
 • Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych
 • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • Metody eksploracyjne (data mining) analizy danych w wycenie nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych. Podejście kosztowe
 • Podejście dochodowe, metoda zysków w teorii i praktyce
 • Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości
 • Wycena nieruchomości rolnych. Metodyka i rynek
Cena sporządzenia operatu szacunkowego jest ustalana w trakcie rozmowy ze Zleceniodawcą, zależy m.in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.
 

Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

Oferta

Wyceny:
 
 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali
 • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jedno- i wielorodzinnymi)
 • nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, przemysłowymi)
 • nieruchomości w trakcie budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych (np. kin, hoteli, pensjonatów, myjni)
Opracowania realizowane są m.in. dla następujących celów:

 • kredytowych
 • nabycia - sprzedaży nieruchomości
 • sprawozdań finansowych
 • amortyzacji
 • skarbowo - podatkowych
 • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
 • podziału majątku
 • zniesienia współwłasności
 • działu spadku
 • zamiany
 • ubezpieczeniowych
 • aktualizacji wartości do ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
 • ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych
Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości:
 
 • określanie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

Galeria