Andrzej Klonecki - Administrator, Biuro Zarządcy Nieruchomości

Andrzej Klonecki - Administrator, Biuro Zarządcy Nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
Dworska 27B
80-506 Gdańsk

Tel: 58 342 86 76

Fax: 58 727 92 34

E-mail: biuro@administrator.gdansk.pl

Adres www: www.administrator.gdansk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00 - 13:00
wtorek 9:00 - 13:00
środa 14:00 - 17:00
czwartek 9:00 - 13:00
piątek - dzień terenowy, tylko obsługa telefoniczna

Andrzej Klonecki - Administrator, Biuro Zarządcy Nieruchomości

Andrzej Klonecki - Administrator, Biuro Zarządcy Nieruchomości

O firmie

Szanowni Państwo!


Nazywam się Andrzej Klonecki, jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości oraz właścicielem Biura Zarządcy Nieruchomości ADMINISTRATOR.
Nieruchomościami zarządzam już od 25 lat - zanim w 2001 roku założyłem moje Biuro pracowałem w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie zarządzam wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 100 tysięcy m2. Dbam o to, by moje kwalifikacje były jak najwyższe. Śledzę wszystkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym nieruchomości. Uczestniczę w kursach i szkoleniach organizowanych przez Polską Federację Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Moi współpracownicy to osoby życzliwe, które posiadają rzetelne przygotowanie do wykonywanych obowiązków a jeden z nich  również licencję zawodową zarządcy nieruchomości.
Szczególną uwagę zwracam na jakość obsługi naszych Klientów, dlatego 31 marca 2003 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008 i Standardy Zarządzania opracowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami.
W moim biurze możecie Państwo liczyć na fachową i kulturalną obsługę.


Licencjonowany Zarządca Nieruchomości         
Andrzej Klonecki

Andrzej Klonecki - Administrator, Biuro Zarządcy Nieruchomości

Oferta

Biuro Zarządcy Nieruchomości ADMINISTRATOR oferuje swoje usługi w dziedzinie zarządzania nieruchomościami - Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie:
 1. Powierzania zarządzania nieruchomością wspólną
 2. Powierzania zarządu nieruchomością wspólną
Do obowiązku Zarządcy należeć będzie wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności:
 1. weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali wyodrębnionych,
 2. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń budynku,
 4. utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu przynależnego do nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów,jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw oraz zawieranie umów związanych z realizacją tych zadań,
 5. zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 6. zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości  wspólnej (np. dźwigów osobowych, pomp, alarmów, detektorów tlenku węgla itp.),
 7. wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń w częściach wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 8. usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie.
 9. ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 10. opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 11. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją wyżej wymienionych zadań, kontrola prawidłowości wykonania oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, przygotowywanie,
 12. zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 13. przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty

Andrzej Klonecki - Administrator, Biuro Zarządcy Nieruchomości

Galeria