Admikor s.c. - zarządzanie nieruchomościami

Admikor s.c. - zarządzanie nieruchomościami

Informacje podstawowe

Adres:
Władysława Biegańskiego 10 paw.24
80-807 Gdańsk

Tel: 58 302-81-33

Fax: 58 302-81-33

E-mail: admikor@op.pl

Adres www: www.admikor.pl

Godziny otwarcia:
pn: 8:00 – 17:00
wt-czw: 8:00 – 16:00
pt: 8:00 – 15:00

Admikor s.c. - zarządzanie nieruchomościami

Admikor s.c. - zarządzanie nieruchomościami

O firmie

Jesteśmy firmą świadczącą usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami zarówno Wspólnotami Mieszkaniowymi jak i obiektami komercyjnymi.

 

Od roku 2001 jesteśmy licencjonowanym zarządcą nieruchomości Nasze uprawnienia potwierdzone są licencją zawodową nr 6831 z dnia 21 maja 2001 r. na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz licencją zawodową nr 15150 z dnia 30 kwietnia 2008 r.

 

Proponujemy profesjonalne i kompleksowe wykonywanie czynności administrowania i zarządzania nieruchomościami, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przepisami prawa.


Nasze Atutty

wieloletnie doświadczenie

internetowy system obsługi Wspólnot a w tym: e-uchwała, forum, możliwość weryfikacji salda on-line

egzekwowanie od dewelopera praw z tytułu gwarancji i rękojmi

szybkie skuteczne usuwanie awarii i ich skutków

współpraca tylko z sprawdzonymi i rzetelnymi wykonawcami

wykonywanie rzetelnych i czytelnych rozliczeń mediów

szybka i skuteczna windykacja wraz z naliczaniem ustawowych odsetek

sumienne prowadzenie książki obiektu budowlanego

stały nadzór, kontrola kosztów utrzymania części wspólnych obiektu

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów w tym: kotłownie gazowe, systemy solarne.

Admikor s.c. - zarządzanie nieruchomościami

Oferta

Oferta

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
 • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwal i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.)
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 • Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).
 • Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawa Prawo Budowlane.
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
 • Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa księgowo – bankowa

 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 • Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Admikor s.c. - zarządzanie nieruchomościami

Galeria